2020-01-26
Genesis 7 SluG (PA) vs Spark (CA) ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools Round 2
2019-05-05
King Qerb vs SluG (PA) Recording cuts out at the end ██████████ vs ██████████Recording cuts out at the end Bo5 Losers Round 6
King TheSWOOPER vs SluG (PA) ██████████ vs ██████████ Bo3 Winners Round 1
2019-04-21
Pound 2019 iBDW vs SluG (PA) ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools Round 1
2019-04-06
Fight Pitt 9 SluG (PA) vs Eddy Mexico ██████████ vs ██████████ Bo3 Winners Round 1
Fight Pitt 9 SluG (PA) vs The Lake ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
2018-04-07
Fight Pitt 8 SluG (PA) vs Drephen ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Round 6
Fight Pitt 8 Rich Boi Rich vs SluG (PA) ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Round 5
2018-02-17
Smash Valley VII SluG (PA) vs Drephen ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Round 3
2018-02-03
The Gang SluG (PA) vs Kalvar ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
2017-05-14
Royal Flush SluG (PA) vs Vish ██████████ vs ██████████ Bo5 Pools Round 2
Royal Flush SluG (PA) vs Professor Pro ██████████ vs ██████████ Bo5 Pools Round 2
Royal Flush SluG (PA) vs Jerry (MD) ██████████ vs ██████████ Bo5 Pools Round 2
Royal Flush SluG (PA) vs LLDL ██████████ vs ██████████ Bo5 Pools Round 2
Royal Flush SluG (PA) vs Tian ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools Round 1
Royal Flush SluG (PA) vs Arty (CT) ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools Round 1
2016-04-17
Fight Pitt VI BigWenz vs SluG (PA) ██████████ vs ██████████ AUDIO Losers Round 1
Fight Pitt VI SluG (PA) vs HugS ██████████ vs ██████████ AUDIO Winners Round 2
Fight Pitt VI SluG (PA) vs IhaveSonar ██████████ vs ██████████ AUDIO Winners Round 1