(2020-10-25) n0ne vs S2J [Bo5] - Slippi Champions League - Division 1 Quarterfinals

Casters: 

Slime (CA)
HomeMadeWaffles
MattDotZeb