(2019-10-22) Tsu vs yo-he- [Bo3] - Umebura SP6 - Pools Round 1