(2009-08-23) Moyashi vs Ruoka Dancho [Bo1] - Kanto 2009 - Semifinals