(2022-12-25) Futarino Kiwami Ahhhhh vs Miya (JPN) - JAPAN 24 - Round Robin