(2019-08-04) Myran vs dunkey [Bo3] - EVO 2019 - Pools Round 1

Casters: 

DC (FL)
Vikkikitty