(2019-10-22) Nietono vs Natsu [Bo3] - Umebura SP6 - Pools Round 2