(2019-07-14) Tomahawk vs Maiko [Bo3] - Breakthrough 2019 - Pools Round 1