(2019-02-03) Shalaka vs Onski [Bo3] - Genesis 6 - Division 1 Pools