(2019-04-13) Tsu vs Nietono [Bo3] - Umebura SP3 - Pools Round 2