(2018-02-11) wario vs Fukurou [Bo3] - Kansai 2018 - Grand Finals