(2019-01-18) Ozone vs Smurf [Bo3] - The Grind Fridays - Pools Round 1