(2019-05-02) Ke-ya vs tea [Bo3] - Umebura JapanMajor2019 - Pools Round 2