(2020-11-01) n0ne vs Plup [Bo5] - Slippi Champions League - Division 1 Quarterfinals

Casters: 

Lovage
Slime (CA)
MattDotZeb