(2019-11-09) JaKaL vs RFang [Bo5] - Tristate Showdown - Winners Quarters

Casters: 

Hangman
Fang (MA)