(2019-06-30) MkLeo vs ProtoBanham [Bo3] - CEO 2019 - Winners Round 1

Casters: 

Rod
HazMatt