(2019-03-31) Elliot vs MojoMonkey [Bo5] - Battle of BC 3 - Losers Round 4